Wizyta studyjna w Gdańskich Wodach

Przedstawiciele Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej mieli przyjemność uczestniczyć w dniach 27-28 listopada 2018 r. w wizycie studyjnej organizowanej przez Gdańskie Wody, poświęconej tematyce zarządzania wodami opadowymi w mieście w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz nowych regulacji prawnych.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany dobrych praktyk związanych z adaptacją miast do zmian klimatu. Omówiono również doświadczenia poszczególnych gmin w zakresie stosowania regulacji prawnych wprowadzonych ustawą Prawo wodne. Ze względu na obszerność i wagę poruszanych problemów, dwa dni dyskusji i prelekcji okazały się zdecydowanie niewystarczające i pozostawiły niedosyt – należy więc spodziewać się kolejnych podobnych spotkań ukierunkowanych na konkretne tematy.

Oprócz licznych dyskusji mieliśmy okazję zwiedzić siedzibę baz rejonowych spółki Gdańskie Wody sp. z o. o. przy ul. Kaczeńce 31. Oczywiście, jak przystało na świadomą ekologicznie instytucję, Gdańskie Wody podczas aranżacji terenu nie zapomniały o konieczności zwiększenia retencji wód deszczowych. Półprzepuszczalne parkingi, niecka chłonna czy ogród deszczowy, to tylko niektóre z rozwiązań zastosowanych na terenie nieruchomości.

Ogromne wrażenie wywarł na nas również Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy: 605 łopat do przerzucania piasku, 4 łodzie, ponad 215 tys. worków na piasek, pompy zatapialne i pływające, agregaty prądotwórcze, nowoczesne zapory przeciwpowodziowe i wiele innych sprzętów. Wszystko to by gdańszczanie mogli czuć się bezpiecznie.

Jak podkreślili organizatorzy spotkania, aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom nawalnych opadów i sprawnie zarządzać gospodarką wodną w mieście niezbędna jest ścisła współpraca i efektywna komunikacja wielu jednostek miejskich. Tylko wola współpracy umożliwi osiągnięcie celu jakim jest skuteczne przeciwdziałanie skutkom zachodzących zmian klimatycznych.

 

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH