Skuteczność rozwiązań

Skuteczność rozwiązań deszczówkowych zależy od wielu parametrów środowiskowych, przestrzeni jaką mamy do dyspozycji oraz charakteru samego rozwiązania.

Wielkość opadu

Im większy opad (np. opad nawalny lub trwający wiele dni) tym skuteczność rozwiązań deszczówkowych będzie mniejsza. Oznacza to, że trzeba wziąć pod uwagę z jakiej powierzchni nasz system gromadzi wodę oraz rozważyć instalację rur przelewowych lub dodatkowych systemów rozsączających.

Stosunek powierzchni odwadnianej do powierzchni rozwiązania

W zależności od typu zastosowanych rozwiązań, stosunek pomiędzy powierzchnią odwadnianą a przyjmującą wodę może być różny, np. ogrody deszczowe w pojemnikach powinny mieć powierzchnię równą 2% powierzchni odwadnianej oraz dodatkowo systemy zabezpieczające przed zalaniem w postaci rur drenażowych i przelewowych. Należy zatem zastanowić się, jaką zdolność odbierania deszczówki ma zastosowany system i wziąć pod uwagę możliwość opadów nawalnych oraz długotrwałych, które mogą ją obniżyć.

Nachylenie terenu

Nachylenie terenu wpływa na intensywność spływu wody. Po długotrwałej suszy, gdy podłoże jest mniej przepuszczalne lub po długotrwałych opadach, gdy ziemia jest nasycona wodą, wsiąkanie wody jest mniejsze i przeważa spływ powierzchniowy. W takich warunkach można spodziewać się większego zasilania systemów przechwytujących wodę. Warto też pamiętać, że przy znacznym nachyleniu terenu mogą występować inne procesy wpływające na efektywność rozwiązań, np. erozja gleby, transport liści i gałęzi, itp. Dlatego dobrze jest zadbać o odpowiednią przestrzeń wokół systemów retencji, infiltracji i doczyszczania wód, ograniczającą dopływ zanieczyszczeń.

Roślinność

Rośliny pełnią ważną rolę w zwiększaniu skuteczności rozwiązań deszczówkowych. Związane jest to z:

 • szybszym wsiąkaniem wody w podłoże przerośnięte korzeniami;
 • większą pojemnością retencyjną gleb bogatych w próchnicę (warto o tym pomyśleć przed kolejnym usunięciem liści, czyli wyjałowieniem gleby, np. w parkach i skwerach);
 • zwiększeniem „szorstkości” podłoża – woda spływa wolniej po powierzchniach porośniętych;
 • odpompowywaniem i odparowywaniem wody z gleby, co sprzyja zachowaniu cyklu krążenia wody.

Należy również pamiętać, że im większe bogactwo gatunków roślin tym większa jest ogólna odporność systemu na niesprzyjające warunki takie jak wysokie temperatury, susze, szkodniki, itd.

Typ gruntu

Przed decyzją o rodzaju i lokalizacji urządzeń do infiltracji warto sprawdzić rodzaj gruntu. Od niego bowiem w znacznym stopniu zależą możliwości retencji i wsiąkania (infiltracji) wody. W jednorodny grunt piaszczysty może w ciągu doby wsiąkać słup wody o wysokości 1 m. Mniej wody przesiąknie przez grunt pylasty lub gliniasty. Zaś w szczelnym gruncie ilastym wsiąka często mniej niż 1 mm dziennie.

Na przepuszczalność gruntu będzie miała wpływ bioróżnorodność. Obecność zróżnicowanej szaty roślinnej powoduje rozpulchnienie i natlenienie gleby przez system korzeniowy, wspiera również różnorodność fauny glebowej, które mogą znacznie zwiększyć możliwości retencji i infiltracji.

Informację o rodzaju gruntu można uzyskać zlecając badania geotechniczne wyspecjalizowanej firmie. Koszt takiego najprostszego badania zaczyna się od ok. 200 zł. Jeżeli na naszym terenie były wykonywane wcześniej inwestycje budowlane, możemy próbować uzyskać informacje o gruncie od inwestora.

Pamiętajmy jednak – budowa geologiczna jest bardzo zmienna. W terenie miejskim przepuszczalność gruntu często zmienia się nawet na odległości kilku metrów. Jest to wynikiem częstej obecności domieszki materiałów antropogenicznych – żużlu, cegieł, popiołów, fragmentów infrastruktury miejskiej.

Ocena prędkości wsiąkania wody

Jeśli chcemy sprawdzić strukturę gruntu i prędkość przesiąkania na własnej działce, gdzie zamierzamy retencjonować niewielką ilość deszczówki, możemy spróbować samemu ocenić prędkość wsiąkania wody. W tym celu, należy przeprowadzić test perkolacyjny w miejscu, gdzie planujemy gromadzić wodę:

 1. Wykonujemy dół do głębokości planowanego drenażu.
 2. Na dnie dołu robimy zagłębienie o wymiarach 30×30 cm i głębokości około 15 cm.
 3. Wlewamy do niego 10 l wody i odczekujemy aż całkowicie wsiąknie w glebę. Czynność tę najlepiej powtórzyć kilkakrotnie, aż do pełnego wysycenia się gleby wodą, a test perkolacyjny przeprowadzić kolejnego dnia:
  • do dołka wlewamy 12,5 l wody – wysokość słupa wody wyniesie wtedy 13,9 cm;
  • Mierzymy czas wsiąkania wody, oraz czas obniżenia się wody o 10 mm;
  • pomiar wykonujemy trzykrotnie, a średnią porównujemy z tabelą.

Podział gruntu na klasy w zależności od ich przepuszczalności

Klasa przepuszczalności gruntuCzas wsiąkania
całej objętości wody
[min.]
Czas wsiąkania
10 mm wody
[min.]
Rodzaj gruntu
A
bardzo dobrze przepuszczalne
<2<0,2rumosze, żwiry, pospółki
B
dobrze przepuszczalne
2-180,2-1,5piaski grube i średnie
C
średnio przepuszczalne
18-1801,5-13piaski drobne, lessy
D
słabo przepuszczalne
180-78013-60piaski pylaste i gliniaste
E
nieprzepuszczalne
>780 (13 godz.)>60gliny, iły, skały niespękane
Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH