Retencja wód opadowych

Oczka wodne

Opis: Przy większej ilości wody odpływającej z naszego terenu, warto zaplanować oczko wodne lub staw. Można do nich odprowadzać wodę opadową z dachów zabudowań lub powierzchni utwardzonych (np. podjazdów). Jeżeli nie uszczelnimy dna, staw przyjmie więcej wody deszczowej, a jakość wody i jej dostępność dla rosnących wokół roślin będzie lepsza.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, osiedla, parki miejskie, tereny podmiejskie.

Funkcje:
Retencja krajobrazowa wód opadowych Infiltracja wód opadowych Bioróżnorodność Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości powietrza Przyjazna przestrzeń Poprawa estetyki Oczyszczanie Produkcja biomasy i żywności

Zdjęcia przykładowych realizacji:

Oczyszczalnie hydrobotaniczne

Opis: Porośnięte roślinnością systemy o wydłużonym czasie retencji wody, w różnym stopniu lecz zawsze nasycone wodą. Większość miejskich oczyszczalni hydrofitowych dla ścieków opadowych to systemy poziomego przepływu powierzchniowego (ang. surface flow systems). Mają one największą pojemność retencyjną, stąd najskuteczniej zapobiegają podtopieniom w warunkach gwałtownych spływów powierzchniowych z terenów uszczelnionych. Rośliny naczyniowe (wynurzone i zanurzone) skutecznie usuwają zanieczyszczenia.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, osiedla, parki miejskie, tereny podmiejskie.

Funkcje:
Retencja krajobrazowa wód opadowych Infiltracja wód opadowych Bioróżnorodność Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości powietrza Przyjazna przestrzeń Poprawa estetyki Oczyszczanie Produkcja biomasy i żywności

Suche zbiorniki

Opis: Suche zbiorniki to dwupoziomowe systemy, ograniczone nasypem/skarpą lub półnaturalne obniżone tereny. Składają się z rozleglejszego, suchego, górnego poziomu i niższego, mniejszego poziomu, w którym przez cały czas znajduje się woda i/lub płytkie bagno (0,2-0,5 m). Przez większość czasu pozostają suche, a wypełniają się wodą opadową tylko w okresie gwałtownych opadów lub tuż po ich wystąpieniu. Ich główną funkcją jest łagodzenie fal powodziowych. Ilość retencjonowanej wody jest kontrolowana przy pomocy konstrukcji hydraulicznych, które mają na celu ograniczanie i opóźnianie odpływu wody. Ich wielkość i pojemność są różne – od dużych zbiorników zbierających wodę z autostrad, po urokliwe tereny, które poza pojemnością retencyjną oferują atrakcyjne otwarte przestrzenie publiczne służące celom rekreacyjnym w okresach bezdeszczowych.

Wydajność usuwania stałych zawiesin i metali ciężkich jest wysoka – porównywalna ze zbiornikami retencyjnymi i oczyszczalniami hydrobotanicznymi. Są skuteczne w oczyszczaniu „pierwszej fali”. Ich skuteczność wzrasta wraz z czasem zatrzymania wody na niższym poziomie zbiornika. Np. w USA, zaleca się czas opróżniania 40 godzin przy spływie jednorocznym. Inne zalecenia to 24-36 godzin dla części mokrej i 10-12 dla suchej.

Gdzie stosować: Działka, zabudowa jednorodzinna, osiedla, parki miejskie, tereny podmiejskie.

Funkcje:
Retencja krajobrazowa wód opadowych Infiltracja wód opadowych Bioróżnorodność Regulacja mikroklimatu i adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości powietrza Przyjazna przestrzeń Poprawa estetyki Oczyszczanie Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi Produkcja biomasy i żywności

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH