Ogólne wytyczne

Piramida inwestowania, która określa hierarchię działań w odpowiedzialnym biznesie, może być z powodzeniem stosowana do zagospodarowania przestrzeni zurbanizowanych pod kątem zatrzymywania wód opadowych i tworzenia przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni dla mieszkańców.

Piramida odpowiedzialnego inwestowania wskazuje na działania generujące i utrzymujące naturalny kapitał miasta jako najbardziej pożądany, gdyż minimalizuje on koszty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne dla obecnego i przyszłych pokoleń, które w kontekście długoterminowej skuteczności są nie do zastąpienia.

Unikanie działań szkodliwych jest kolejnym ważnym krokiem przy decyzjach inwestycyjnych i planistycznych. Jedynie w obliczu braku innych możliwości należy decydować o prowadzeniu działań zastępczych, które ograniczają potencjał zrównoważonego rozwoju. W takim wypadku należy rozważyć w pierwszej kolejności możliwość ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a dopiero – jako ostateczne rozwiązanie – w zastosowaniu do terenów już zdegradowanych, ich naprawę (renaturyzacja, rehabilitacja, zintegrowana rewitalizacja) lub kompensację strat.

 


Zasady odpowiedzialnego inwestowania ONZ opracowane i wdrażane przez UNEP Finance Initiative oraz UN Global Compact (European Initiative on Business and Biodiversity; Krauze Wagner – zmienione). Źródło: Krauze, K., Wagner, I. 2014. Woda w przestrzeni miejskiej, a zintegrowane zarządzanie miastem. [w:] Bergier, T., Kronenberg, J., Wagner, I (red.) Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, Nr 5/2014: Woda w mieście. Fundacja Sendzimira, pp.95 – 113.

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH