Korzyści środowiskowe i klimatyczne

Zagospodarowanie wód opadowych jest podstawowym mechanizmem adaptacji do zmian klimatu. Wszystkie metody, które zatrzymują opad w miejscu jego wystąpienia, zmniejszają ryzyko podtopień i łagodzą skutki suszy. Zachowanie różnorodnych terenów zielonych jest polisą na przyszłość, chroniącą nas przed skutkami zmian klimatu.

Symulacje zmian temperatury i opadów oparte na danych wieloletnich potwierdzają, że w okresach upałów (30°C i więcej) temperatura w lasach podmiejskich może być ponad 12°C niższa niż w centrach miast.

Analiza danych termicznych przeprowadzona dla Manchesteru w Wielkiej Brytanii (kraju znacznie chłodniejszego i wilgotniejszego niż Polska) wskazuje, że wysychanie dużych, otwartych obszarów trawiastych (np. boiska szkolne) powoduje wzrost temperatury powietrza w ich okolicy o 13,8°C (analiza danych historycznych), a w dalszej perspektywie (do 2080 roku) nawet o 15,6°C w stosunku do temperatur wyjściowych. Zadrzewienie takich terenów spowolniłoby lub ograniczyło wysychanie traw oraz obniżyłoby temperaturę całego obszaru.

Wycinanie drzew i likwidacja terenów zielonych na terenach zurbanizowanych o 10% może spowodować wzrost temperatury nawet o 7–8°C do 2080 roku.

Wprowadzenie roślin do rozwiązań deszczówkowych przynosi dodatkowe korzyści – obniża temperaturę powietrza i wspiera bioróżnorodność, które są niezwykle istotne dla adaptacji terenów zurbanizowanych i dla postępujących zmian klimatycznych.

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH