Korzyści krajobrazowe

Zagospodarowanie deszczówki sprzyja bardziej przemyślanej organizacji zurbanizowanego krajobrazu, tym samym tworząc bardziej przyjazną dla ludzi przestrzeń.

Przede wszystkim, aby lepiej wykorzystywać i czerpać korzyści z wody opadowej, należy dokładnie przyjrzeć się otoczeniu. Znaczenie mają tutaj:

  • ukształtowanie terenu, które zapewnia naturalną retencję wody i stworzenie lub zachowanie siedlisk wodnych lub wilgotnych – to one są najcenniejszymi ostojami gatunków roślin i zwierząt w mieście, a jednocześnie ich źródłem dla miejskich obszarów zielonych i ogrodów;
  • obecność (lub brak) terenów zielonych – duże przestrzenie zieleni nie tylko efektywniej chłoną i odparowują wodę, ale również łagodzą upały i susze. Szczególnie skutecznie działają tutaj powierzchnie zadrzewione;
  • rozmieszczenie terenów zielonych, które najskuteczniej zatrzymują wody opadowe jeśli są ze sobą połączone, np. alejki, ciągi zieleni przyulicznej, skwery, zielone podwórka – wszystkie one mogą stać się łącznikiem w systemie przyrodniczym miasta. Wówczas działają one jak jeden system, stwarzając przyjazną przestrzeń nie tylko mieszkańcom, ale i skuteczniej wspierając funkcjonowanie systemu przyrodniczego miasta.

Połączone tereny zielone skuteczniej zatrzymują wodę, wspierają bioróżnorodność i są bardziej odporne na działanie suszy.

Zagospodarowanie deszczówki to zadanie wspierające kreatywność w zagospodarowaniu krajobrazu miejskiego – wprowadza do krajobrazu miasta takie elementy jak ogrody deszczowe, zielone dachy, ogródki warzywne, pergole, skwery czy parki. Często okazuje się również, że z powodzeniem można wykorzystać, nawet tymczasowo, tereny porozbiórkowe i pofabryczne, które tworzą idealną przestrzeń dla zieleni, jednocześnie zapewniając gromadzenie wody deszczowej.

Rozwiązania deszczówkowe można wprowadzać w różnej skali. Są ważne w planowaniu przestrzennym miasta. Są podstawą projektowania zdrowych i przyjaznych osiedli. W mniejszej skali, stanowią świetny element akcji społecznych, aktywizacji osób starszych czy edukacji dzieci. Są też alternatywą dla ogródków działkowych, na które przecież nie każdy może sobie pozwolić.

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH