Dobre praktyki

Zmień swoje nastawienie

Woda deszczowa to cenny zasób. Zatrzymując ją u siebie zyskujesz bezpłatne źródło wody, poprawiasz środowisko, swoje zdrowie i pomagasz zapobiegać powodziom i suszom.

Zachowaj zróżnicowaną, rodzimą roślinność

Roślinność zatrzyma wodę deszczową na liściach i wyparuje jej nadmiar do atmosfery, poprawiając mikroklimat i Twoje zdrowie.

Umieszczaj ciągi komunikacyjne powyżej roślinności

W czasie deszczu chodniki się nie zapiaszczą, a spływająca z nich woda zasili zieleń, obniżając koszty podlewania.

Zbiorniki naziemne

Gromadzą spływającą z dachu wodę, którą można wykorzystać do podlewania ogródka lub prac technicznych.

Zaplanuj oczka wodne

Urozmaicą krajobraz i przechwycą nadmiar wody z działki

Zachowaj nierówności terenu

Naturalne zagłębienia urozmaicą krajobraz i spowolnią odpływ wody opadowej, zatrzymując ją na Twojej działce.

Nie utwardzaj parkingów i podjazdów

Kratka trawnikowa, czy luźno ułożone płyty umożliwią wsiąkanie wody w grunt i zapobiegną jej niekontrolowanemu spływaniu i podtopieniom.

Zaplanuj zielony dach

Dostosowany do konstrukcji budynku dach roślinny zatrzyma większość opadu, zmniejszy koszty ogrzewania i klimatyzacji, poprawi estetykę i bioróżnorodność.

Zbiorniki podziemne

Wodę z dachów, podjazdów, parkingów, można ponownie wykorzystać gromadząc ją w zbiornikach podziemnych.

Stosuj rośliny do doczyszczania wody

Jeżeli odprowadzasz wodę deszczową do wód powierzchniowych, pozwól jej przepłynąć przez podmokły teren pokryty roślinnością, która ją doczyści.
Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH