Strona główna

CO TO JEST DESZCZÓWKA?
Deszczówka to potoczne określenie wody opadowej, która powstaje przez kondensację pary wodnej w atmosferze i spada na ziemię w postaci deszczu lub śniegu.
CZYTAJ DALEJ
KORZYŚCI Z DESZCZÓWKI
Dowiedz się, jakie korzyści może przynieść odpowiedzialne zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych.
CZYTAJ DALEJ
DOBRE PRAKTYKI
10 prostych zasad – dobrych praktyk – odpowiedzialnego zarządzania wodami opadowymi.
CZYTAJ DALEJ
KONKURS PLASTYCZNY
Wyniki konkursu plastycznego „Zaprojektuj okładkę zeszytu do przyrody”
CZYTAJ DALEJ

prof. Maciej Zalewski

Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akedemii Nauk
Kierownik Katedry Ekologii Stosowanej UŁ

Zieleń i woda w krajobrazie miasta zwiększa wilgotność powietrza, przyspiesza opadanie pyłów i zanieczyszczeń. Sieć zielonych korytarzy wewnątrz miasta stwarza przyjazne warunki dla transportu rowerowego, a także różnorodnych form aktywnego wypoczynku. Infiltracja wód opadowych na obniżonych trawnikach zasila zieleń miejską, a wody opadowe odpływające do rzek są retencjonowane i podczyszczane w sekwencyjnych systemach biotechnologicznych i kaskadach małych zbiorników otoczonych zielenią. Zastosowanie tego typu rozwiązań przyczynia się do zmniejszenia kosztów budowy kanalizacji burzowej, a także zmniejsza obciążenie oczyszczalni ścieków, przez co również poprawia jakość wód w rzekach. Wszyscy korzystamy na świadomym gospodarowaniu wodami opadowymi.

prof. Piotr Kuna

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dostęp do czystej i dobrej jakości wody pitnej jest najważniejszym warunkiem długiego i zdrowego życia. Tak samo ważna jest woda w otoczeniu człowieka, człowiek wyszedł z wody i powinna ona być stałym elementem jego środowiska. Stworzenie prawdziwego, przyjaznego zdrowiu i życiu ludzkiemu środowiska miejskiego z dostępem do rzek i zbiorników wodnych otoczonych zielenią, jest obecnie najważniejszym elementem działań profilaktycznych w walce z epidemią nowotworów i chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego, cukrzyca, otyłość, choroby psychiczne i wiele innych. In Aqua Sanitas.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH