Strona główna

CO TO JEST DESZCZÓWKA?
Deszczówka to potoczne określenie wody opadowej, która powstaje przez kondensację pary wodnej w atmosferze i spada na ziemię w postaci deszczu lub śniegu.
CZYTAJ DALEJ
KORZYŚCI Z DESZCZÓWKI
Dowiedz się, jakie korzyści może przynieść odpowiedzialne zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych.
CZYTAJ DALEJ
DOBRE PRAKTYKI
10 prostych zasad – dobrych praktyk – odpowiedzialnego zarządzania wodami opadowymi.
CZYTAJ DALEJ
BEZPŁATNY PORADNIK
Pobierz bezpłatny poradnik „Cenna deszczówka – krótki przewodnik o tym, jak zatrzymać ją na działce”
CZYTAJ DALEJ

prof. Maciej Zalewski

Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akedemii Nauk
Kierownik Katedry Ekologii Stosowanej UŁ

Zieleń i woda w krajobrazie miasta zwiększa wilgotność powietrza, przyspiesza opadanie pyłów i zanieczyszczeń. Sieć zielonych korytarzy wewnątrz miasta stwarza przyjazne warunki dla transportu rowerowego, a także różnorodnych form aktywnego wypoczynku. Infiltracja wód opadowych na obniżonych trawnikach zasila zieleń miejską, a wody opadowe odpływające do rzek są retencjonowane i podczyszczane w sekwencyjnych systemach biotechnologicznych i kaskadach małych zbiorników otoczonych zielenią. Zastosowanie tego typu rozwiązań przyczynia się do zmniejszenia kosztów budowy kanalizacji burzowej, a także zmniejsza obciążenie oczyszczalni ścieków, przez co również poprawia jakość wód w rzekach. Wszyscy korzystamy na świadomym gospodarowaniu wodami opadowymi.

prof. Piotr Kuna

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dostęp do czystej i dobrej jakości wody pitnej jest najważniejszym warunkiem długiego i zdrowego życia. Tak samo ważna jest woda w otoczeniu człowieka, człowiek wyszedł z wody i powinna ona być stałym elementem jego środowiska. Stworzenie prawdziwego, przyjaznego zdrowiu i życiu ludzkiemu środowiska miejskiego z dostępem do rzek i zbiorników wodnych otoczonych zielenią, jest obecnie najważniejszym elementem działań profilaktycznych w walce z epidemią nowotworów i chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego, cukrzyca, otyłość, choroby psychiczne i wiele innych. In Aqua Sanitas.

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH