Korzyści zdrowotne

Retencja wody opadowej jest kluczem dla tworzenia zdrowego środowiska życia na terenach miejskich. Woda jest potrzebna do poprawnego rozwoju roślinności, której obecność zapewnia szereg wymiernych korzyści.

Zieleń spełnia rolę pompy wodnej. Rośliny pozyskują wodę z gleby i transportują ją do gałęzi i liści, a następnie uwalniają w procesie parowania. Roślinność obniża temperaturę powietrza i zwiększa jego wilgotność działając jak klimatyzator i lokalny nawilżacz powietrza. Aby tak się działo, roślinność musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość wody, ponieważ w obliczu suszy, rośliny przestają odparowywać ją do atmosfery. W obszarach zabudowanych wodę tę można zapewnić gromadząc deszczówkę.

Brak wody i roślinności w przestrzeni miejskiej wyjątkowo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Przeciętne drzewo o wysokości 10 m może wyparować ponad 130 litrów wody dziennie. Większe drzewo – nawet 500 litrów wody dziennie, skutecznie łagodząc skutki suszy i upałów.

Wysuszone, gorące powietrze w dwojaki sposób oddziałuje na zdrowie człowieka:

  • Po pierwsze, wysusza i uszkadza śluzówki i skórę ułatwiając bakteriom, wirusom i alergenom negatywne oddziaływanie na organizm człowieka.
  • Po drugie, w suchym powietrzu łatwiej unoszą się pyły i zanieczyszczenia, zwiększając ryzyko zachorowań. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nasilają występowanie chorób alergicznych. Wzrost stężenia SO2, O3 i drobnych pyłów (PM2,5, PM10) nasila objawy astmy. Charakterystyczne dla dużych miast wysokorozwiniętych krajów zanieczyszczenia związkami organicznymi – ozonem i tlenkami – sprzyjają rozwojowi alergii. Unoszące się w miastach spaliny samochodowe, w szczególności pochodzące z silników diesla, również powodują wzrost częstości występowania chorób alergicznych.

Ponadto, prawidłowy rozwój układu immunologicznego człowieka zachodzi w kontakcie z drobnoustrojami, w tym z mikroorganizmami saprofitycznymi (bakterie, grzyby), obecnymi w zróżnicowanym przyrodniczo środowisku (tereny zielone, rzeki, wilgotna gleba, tereny podmokłe). Stały kontakt z tzw. bioaerozolami, czyli unoszącą się w powietrzu mieszaniną mikrobów i produktów ich rozpadu, oraz innych komponentów fauny i flory pochodzących z gleby i wody, skutecznie chroni przez alergiami oraz, będącą ich następstwem, astmą.


Źródło: Kupryś-Lipińska, I., Kuna, P., Wagner, I. 2014. Woda w przestrzeni miejskiej a zdrowie mieszkańców. [W:] Bergier, T., Kronenberg, J., Wagner, I. (red) Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, Nr 5/2014. Woda w mieście. Fundacja Sendzimira, pp.49-57.

W okresie upałów, różnice temperatur pomiędzy terenami zielonymi i pozbawionymi zieleni mogą sięgać nawet kilkunastu stopni, a różnice w wilgotności ponad 40%.

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH