Co to jest deszczówka?

Deszczówka to potoczne określenie wody opadowej, która powstaje przez kondensację pary wodnej w atmosferze i spada na ziemię w postaci deszczu lub śniegu.

Woda opadowa w miastach i obszarach zabudowanych może sprawiać wiele kłopotów. Deszczowe lata prowadzą do podtopień i zagrożenia powodziowego. W czasie wiosennych roztopów brodzimy po kostki w roztapiającym się śniegu.

Woda opadowa to jednak również najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć zdrowiej, piękniej, oszczędniej i bardziej ekologicznie. Jej brak w przestrzeni miejskiej oznacza suszę, problemy z utrzymaniem roślinności, niską jakość powietrza, a w czasie lata nasila groźne dla zdrowia fale upałów.

Powódź i susza – dwie strony tej samej monety

W warunkach naturalnych, większość deszczówki wsiąka w ziemię, dzięki czemu woda nawilża glebę, wspiera rozwój roślin, zasila wody podziemne, rzeki i jeziora. Mówimy wówczas o tak zwanej retencji krajobrazowej.

Nawet pozornie niewielkie inwestycje, takie jak budowa domu jednorodzinnego lub podjazdu dla samochodów powodują, że deszcz spływa po pozbawionych roślinności, uszczelnionych powierzchniach, a retencja krajobrazowa maleje. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją na działce przy własnym domu, deszczówka może uprzykrzyć nam życie zalewając teren, piwnice, wymywając grunt spod fundamentów budynków czy prowadząc do zawilgocenia ścian. Może też powodować szkody na działce sąsiada. Jeśli mieszkamy w mieście, gdzie na obszarach centralnych szczelna zabudowa pokrywa nawet 100% powierzchni, sytuacja wygląda jeszcze poważniej. W czasie opadów może dochodzić do powodzi i podtopień powodujących paraliż miasta, znaczne straty mienia, a nawet zdrowia i życia.

Powszechnie stosowana w miastach kanalizacja deszczowa i ogólnospławna nie zawsze rozwiązuje problem powodzi. Występujące coraz częściej nawalne opady prowadzą do przeciążenia sieci, która nie jest w stanie pomieścić i bezpiecznie odprowadzić całości opadu.

Gdy w końcu woda zostanie skutecznie odprowadzona, pozbawiamy teren cennego zasobu, niezbędnego między innymi do wzrostu roślin i regulacji mikroklimatu. Brak ten na ogół kompensuje się podlewając rośliny kosztowną wodą sieciową.

Zmiana obiegu wody w krajobrazie w zależności od uszczelnienia powierzchni

Krajobraz naturalny (0-2% uszczelnienia).

Działki, rozproszone zabudowania (10-20% uszczelnienia).

Zabudowa jednorodzinna, przedmieścia (35-50% uszczelnienia).

Zabudowa wielorodzinna, miasta (50-75% uszczelnienia).

Centra miast (90-100% uszczelnienia).

0-2%

Krajobraz naturalny (0-2% uszczelnienia).

10-20%

Działki, rozproszone zabudowania (10-20% uszczelnienia).

35-50%

Zabudowa jednorodzinna, przedmieścia (35-50% uszczelnienia).

50-75%

Zabudowa wielorodzinna, miasta (50-75% uszczelnienia).

90-100%

Centra miast (90-100% uszczelnienia).

Skip to content

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH